Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Gạ anh nhân viên sửa đồ