Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Bịt miệng lại đi chị dâu